Lotzes Have, H.C.Andersen Eventyrhus
Intro

Odense Bys Museer udfører en arkæologisk forunder-søgelse fra 18/5 til 1/6. Undersøgelsen udføres som et led i forberedelserne til et H.C. Andersen Eventyrhus og udvidelsen af Lotzes Have som et landskabeligt rum hen over den tidligere Ths. B. Thriges Gade.

Læs mere

H.C. Andersens eviggyldige fortællinger taler til menne-sker overalt i verden og læses af både børn og voksne. Men eventyrskatten mangler fysiske rammer, der står mål med poesien.