Lotzes Have, H.C.Andersen Eventyrhus
Intro

Odense Bys Museer udfører en arkæologisk forunder-søgelse fra 18/5 til 1/6. Undersøgelsen udføres som et led i forberedelserne til et H.C. Andersen Eventyrhus og udvidelsen af Lotzes Have som et landskabeligt rum hen over den tidligere Ths. B. Thriges Gade.

H.C. Andersens eviggyldige fortællinger taler til menne-sker overalt i verden og læses af både børn og voksne. Men eventyrskatten mangler fysiske rammer, der står mål med poesien.