Lorenzens butik


Lorenzens butik på hjørnet ved Landevejen og Nordland.


Købmand Svend Lorenzen i butiksdøren

Intro

Lorenzens butik, der tidligere husede en høkerhandel, ligger midt i Sønderho. I den østre ende af bygningen har Fonden Gamle Sønderho sin butik og dragtudstilling.

Købmand Joh. F. Lorenzen, Sønderho, født 6. februar 1854, død 16. september 1930. I 1870 kom han til Sønderho som lærling hos købmand, senere fabrikant S. M. Kromann. Efter endt læretid, arbejdede han i 2 år som kommis hos Kromann.

Så drog han ud for at se andre egne og lære noget andre steder, hvorefter han slog sig ned som købmand i Ølgod. Her blev han dog ikke ret længe, inden han lejede Kromanns forretning i Sønderho for 3 år. Da lejemålet var udløbet købte Lorenzen i 1882 ejendommen og forretningen, som han ved overtagelsen udvidede betydelig.

Med energiske dygtighed arbejdede han sin forretning frem til at blive en af de største - om ikke den største - i byen. Folk kom gerne i hans butik, da han var en venlig og elskværdig købmand, der selv stod bag sin disk og betjente rig og fattig, den stadige og den tilfældige kunde uden forskel.

Kilde:www.mitfanoe.dk


I Lorenzens butik vises en skiftende udstilling af Fondens smukke gamle Fanø-dragter og mange fine effekter fra sejlskibstiden i Sønderho. I butikken kan der købes bøger om Sønderho, Fanøtørklæder, tegninger og postkort m.m.