Lorenzens Gaard - Ballum


Lorenzens Gaard - Museum

Intro

På Lorenzens Gaard i Bådsbøl-Ballum er der i dag indrettet et lille museum.

Lorenzens Gaard – Nørrevej 29, Bådsbøl Balllum

Lorenzens Gaard var tidligere Hans og Hansigne Lorenzens hjem i Ballum. Nu er gården indrettet til et museum med begrænset åbningstid. I stueetagen findes en række stuer med traditionel vestslesvigsk indretning. På førstesalen findes en kniplestue og en almuestue. Kniplestuen på Lorenzens Gaard var tidligere hjemsted for Hansigne Lorenzens oplæring af unge piger i kniplingsfaget.

Ved den gamle skole i Bådsbøl-Ballum står en mindesten for Hans Lorenzen, rejst i 1957. Hans Lorenzen (1862-1956) var lærer i Ballum, men fik i 1909 ordre fra de tyske myndigheder om at flytte til en skole i Ditmarsken. Det ville han ikke og han opgav derpå sit virke som lærer. Han gik derefter ind i det danske arbejde for fuld kraft.

Hans hustru Hansigne Lorenzen var et kunstnerisk anlagt menneske og en kendt sønderjysk digter. Hun gjorde en stor indsats for at genoplive kniplingshåndværket på vesteregnen. Begge blev arresteret i 1914 ved Første Verdenskrig udbrud fordi de var meget dansksindede og fik hård behandling i nogle uger.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
H.E. Sørensen: Vadehavet og Vesteregnen

Kulturarvsstyrelsen - Firlængede gårde