Lollandspigen på torvet i Maribo


Lollandspigen


Lollandspigen har gennemgået en restaurering i 2016


Lollandspigen foran det gamle rådhus.

Intro

Når de glade studenter ved midsommer danser på torvet i Maribo, foregår det bl.a. omkring springvandet med Lollandspigen. I kaskader af vand står hun som en antik frugtbarhedsgudinde eller skumfødt Venus, afklædt og med yppige former.

En gave til byen I anledning af sit 100-års jubilæum i 1954 skænkede Diskontobanken (nu Danske Bank) i Maribo bronzeskulpturen til byen, og Lollandspigen blev i 1960 opstillet i et større bassin midt på torvet. Ved omlægningen af pladsen i 2005 flyttedes hun imidlertid til torvets ene ende. Her står hun nu på en mindre granitsokkel omgivet af lave vandstråler, som, udover at give liv, også skal symbolisere markernes voksende korn. Springvandet har Det Gamle Rådhus fra 1857 som hvid baggrund, mens belægningen af chaussésten samt bænke og træer langs siderne giver det en enkel indramning Kendt og næsten glemt Det var den i dag næsten glemte billedhugger og maler Victor Kvedéris (1909-1966), der modellerede Lollandspigen, som blev støbt af Kgl. Hofbronzestøber Lauritz Rasmussen og Søn. Kvedéris var født i Flensborg, skolet på Kunstakademiet i København og blev i sin tid ofte engageret til opgaver i det offentlige rum, hvor harmoniske menneskeskildringer stod centralt. Han arbejdede bl.a. en del i Sønderjylland, som han følte sig særligt knyttet til. I halvtredserne var han imidlertid også et navn i lollandske kredse, for hans rytterstatue af Christian X var i 1952 blevet opstillet i Nakskov, hvortil han også senere udførte Nakskov-drengen og Nakskov-pigen på Hestehovedet. Idealbilledet og de ”40 piger på Akademiet” I sine kunstværker viste Kvedéris, at han beherskede den akademiske tradition med solide rødder i oldtidens skulpturkunst. Til Lolland-Falsters Folketidende, som i anledning af kunstnerens 50-års fødselsdag i 1959 besøgte atelieret i København under arbejdet med Lollandspigen, udtalte han da også spøgende, at han ikke havde haft én specifik model som egentligt forbillede: Tværtimod havde han studeret ikke mindre end ”40 piger på Akademiet”, hvor han havde taget ”lidt hos den ene og lidt hos den anden”. Med baggrund i tillærte forbilleder og egne ’feltstudier’ er Lollandspigen således Victor Kvedéris’ idealbillede af en ung kvinde. En klassisk yndighed i vand, som siden sin opstilling for over et halvt århundrede siden er blevet en naturlig del af byrummet i Maribo. Læs mere www.kulturarv.dk/kid Månedens kunstværk juni 2011