Lolland-Falsters Andelssvineslagteri


Lolland-Falsters Andelssvineslagteri set fra Søvej.


Lolland-Falsters Andelssvineslagteri på Søvej set fra oven .


Lolland-Falsters Andelssvineslagteri på Søvej set fra oven .


Kølevognene er ved at blive lastet ved slagteriet på Søvej ca. 1980.


Interiør fra Markedshallen i Nykøbing F. Akvarel af Thorbjørn Skeel Ankersen (1900-82).


Markedshallen i Nykøbing F.

Intro

Lolland-Falsters Andelssvineslagteri blev bygget på Søvej i Nykøbing og lå op ad jernbanen, hvilket betød at produkterne hurtigt kunne videredistribueres. Fabrikken blev indviet den 21. november 1889 og nåede næsten at blive 100 år, før nøglen blev drejet om den 22. september 1989.

Det første svineslagteri i Danmark åbnede i København i 1865, inden da slagtede man primært efter behov på de enkelte gårde. Ifølge almanakken var november måned anset som slagtemåned, hvor man slagtede til vinteren og den forestående jul. Det første andelsslagteri oprettedes i 1887 i Horsens og på Lolland-Falster fulgte man hurtigt med, da man i marts 1889 stiftede Lolland-Falsters Andelssvineslagteri med 560 andelshavere. Senere fulgte to andre andelsslagterier på Lolland-Falster. I Maribo havde der siden 1886 været et privat slagteri, men ønsket om et andelsslagteri var stort og det endte med at Andelsselskabet Lollands Svineslagteri overtog det i 1896. I 1906 skete der en overdragelse til Andelsselskabet Maribo Svineslagteri, som flyttede til et helt nybygget slagteri i 1908. I Nakskov blev Landmændenes Andels-Eksportslagteri stiftet i 1896.

Lolland-Falsters Andelssvineslagteri blev bygget på Søvej i Nykøbing, som lå op ad jernbanen, hvilket betød at produkterne hurtigt kunne videredistribueres med tog til resten af landet og eksporteres til f.eks. Storbritannien. Fabrikken blev indviet den 21. november 1889. Slagteriet havde dog opstartsvanskeligheder, da der var blevet afsat 30.000 kroner til selve byggeriet, men den endelig pris løb dog op på 51.000 kroner. Ikke nok med det, viste det sig hurtigt, at bygningerne var for små og de følgende år løb man derfor ind i uforudsete udgifter til udvidelser. I 1924 købte man et større grundareal og i 1926 blev en større udvidelse af slagteriet gennemført, hvilket medførte at andelsslagteriet i Nykøbing blev Danmarks største på den tid. I 1930-erne var man begyndt at slagte andre kreaturer end svin og omkring 1935 blev der bygget et nyt kreaturslagteri i byen.

Lolland-Falsters Andelsslagteri oplevede flere overtagelser af større selskaber. I 1960-erne var der optakt til sammenlægning af andelsslagterierne på Lolland-Falster – dvs. med andelsslagterierne i Nakskov og Maribo. Sammenlægningen blev dog ikke en realitet. I 1969 udlejede man konservesafdelingen til Danske Andelssvineslagteriers Konservesfabrik i Roskilde. Samme år lykkedes en fusion mellem andelsslagteriet i Nykøbing F. med slagteriet i Maribo og i 1970 blev slagteriet i Nykøbing overtaget af FSA, Forenede Sjællandske Slagterier, fra Ringsted og i denne sammenslutning indgik også slagteriet i Nakskov. Hermed blev alle slagterierne på Lolland-Falster samlet. Da slagterigiganten Steff Houlberg i 1980-erne overtog FSA, endte det med en lukning af slagteriet i Nykøbing F. Lolland-Falsters Andelsslagteri nåede næsten at blive 100 år, før nøglen blev drejet om den 22. september 1989. Slagteriet i Nykøbing F. var det sidste slagteri på Lolland-Falster, og lukningen betød således, at der følgende ikke eksisterede slagterier på Lolland-Falster. Bygningerne er efterfølgende blevet revet ned.

'''Fabrikken – Folkene og Fagene''' Palle R. Brandt Årbog nr. 12 udgivet af Kulturmindeforeningen i Nykøbing F. og Museet Falsters Minder Nykøbing F, december 1993 '''Mennesker omkring en virksomhed''' Palle R. Brandt Årbog nr. 10 udgivet af Kulturmindeforeningen i Nykøbing F. og Museet Falsters Minder Nykøbing F, november 1991 '''Nykøbing på Falster gennem tiderne. Anden del Demokratiets vækst.''' Georg Nørregård Nykøbing F. kommune, 1982 '''Sukkerfabriken Nykøbing. 1884-1984.''' Red. Else-Marie Boyhus Sukkerfabrikken Nykøbing Limiteret, 1984 '''Trap Danmark, Maribo Amt, Bind IV, 3''' Femte udgave J.P. Trap, red. Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engeltoft G.E.C. GADs Forlag, 1955