Lokomotivfabrikken Vulcan i Maribo


Vulcan Maskinfabrik & Kleinsmedie

Intro

Fra 1881 til 1906 producerede Jernstøberiet Vulcan tærskeværker til landbruget samt jernbanemateriel og lokomotiver til de mange jernbanestrækninger, der i disse år blev anlagt.

I 1773 fik købstæder som Maribo eneret på brændevinsproduktion. Dette var startskuddet til et mindre erhvervseventyr. I 1820’erne fandtes hele 12 brændevinsbrænderier i byen. I 1871 etableredes et moderne brændevinsbrænderi i Vestergade 15, baseret på dampkraft. Kun ti år nåede det nye brænderi at være i drift, inden staten i 1881 gav De danske Spritfabrikker monopol på produktionen. Brænderiet i Vestergade måtte lukke og blev kort efter afløst af et nyt industrieventyr – jernstøberiet Vulcan. Fabrikken voksede sig stor, og i 1896 flyttede den til nyopførte bygninger på Maribo Nørremark på den anden side af banegården.