Lokomotiv- & vagonfabrikken Vulcan A/S


Fabrikationsskilt fra lokomotiv. B1755


Maskinfabrikken i Vestergade / Lille Torv B2405


Vulcan producerede også dobbeltdækkervogne B2406


Arbejdsstyrken på maskinfabrikken B2410


Forbygningen på Lilletorv indrettet til bilforhandling B2412


Vagonfabrikken på Nørrebro (nu nedrevet) B3239


Billede af vagonfabrikken - indtil 1906 - på Nørrebro (nu nedrevet) B6952

Intro

Lokomotiv- og vagonfabrikken Vulcan, Vestergade 15

Vaggonfabrikken Vulcan

I 1874 grundlagdes i Maribo jernstøberiet og maskinfabrikken Vulcan. Men - først da Christian Friedrich Kiehn i 1894 overtog virksomheden kom der skred i udviklingen, og Vulcan blev agtet indenfor produktionen af landbrugsredskaber, fx lokomobiler og tærskeværker. Senere blev produktionen udvidet til også at omfatte jernbanemateriel, hvor der var et stort marked.

I år 1900 byggede Vulcan sine første damplokomotiver, som blev afsat til forskellige privatbaner. I 1901 fulgte yderligere en række damplokomotiver, heriblandt to rangerlokomotiver Hs 414-415, som blev køb af DSB.

Fabrikken blev nedlat i 1906 og omdannet til et ostemejeri.


I Skimminge, gaden der førhen hed "Veien fra Østergade mod syd" findes en række bygninger, som Kiehn opførte til arbejderboliger. Boligerne kendtegnes ved ens gavle ud mod gaden, beliggende på matrikel 79 a.
Kiehn ansøgte om tilladelse til udstykning af grunden i 1897 og efter lidt overvejelse - samt nedrivning af en baghus på matrikel 78 - blev byggetilladelsen givet til de første 8 boliger.

Navnet Skimminge, som gaden siden fik, er navnet på den landsby, der blev til Maribo.