Lokalt rigt center i yngre jernalder!


Skelet af hund, der var begravet under kulturlaget. Foto: Jørgen Nielsen, Odense Bys Museer.


Ved udgravningen af kulturlagene bidrog amatørarkæologer fra foreningen Harja. Foto: Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer.


Et udvalg af glas- og ravperler fra affaldslagene. Foto: Jørgen Nielsen, Odense Bys Museer.


Jernalderbrønd under udgravning og detailfotos af en træstige i form af en stamme med indhuggede trin, og til højre hørstængler, der har ligget til rødning i bunden af brønden.

Intro

Her undersøgte arkæologer i årene 2001-2004 omfattende spor fra oldtiden - særligt i form af et lokalt rigt center for handel & håndværk fra yngre jernalder. I dag ligger der på området bl.a. en børnehave og andelsboliger.

Her undersøgte arkæologer i årene 2001-2004 på området heromkring mange spor fra oldtiden, især omfattende spor fra en værkstedsplads fra jernalderen. Der var derudover lidt spor fra bondestenalderen (ca. 3900-1700 f.kr.) og spor fra bronzealderen – såsom stykker af et bronzesværd og flintknive.
De fleste spor stammer dog fra jernalderen. Her er brandgrave fra den ældste jernalder – 500-1 f.kr. – og fra yngre jernalder (ca. 150-550 e.kr.) er der massive spor af bebyggelse i form af huse med stalde, tilhørende hegn, brønde og affaldslag med rige fund fra fx tekstil- og metalhåndværk. Under det markante affaldslag blev der desuden fundet en hun, der var nedlagt eller begravet i jernalderen.
Området har i denne periode huset en lille landsby på 2-4 gårde – en værkstedsplads, som sammen med Lundsgård en kilometer derfra udgør et lokalt rigt center for handel & håndværk, som kan have haft stor magt i området!

Læs mere i denne artikel om fundene fra Seden Syd:
Mogens Bo Henriksen 2009 Fjordfiskere, strandjægere, håndværkere og handelsmænd i jernalderens Seden. Fynske Minder 2009.