Lokalhistorisk Arkiv
Intro

Lokalarkivet har til huse i den gamle Videbæk skoles bygning, hvor der tidligere var lærerbolig og skolestue. Det rummer en stor samling af materiale om Videbæk og omegn og har på 1. salen en mindestue om billedhuggeren Jens Lund. Åbent hver mandag kl 14 - 16 http://www.vidlokark.dk

Lokal historisk forening, der står for Lokalhistorisk Arkiv i Videbæk, blev stiftet den 7. oktober 1982 på initiativ af Carl Haahr, Jens Fjord og Kjeld Bollerup Jensen. Anledningen var at fotograf Lunds barnebarn, den daværende boghandler Johannes Lund, havde udlånt sin bedstefars gamle foto glasplader til Carl Haahr. De blev herefter starten på den lokalhistoriske samling i Videbæk. Den 8. oktober 1983 åbnede man i lokaler i kælderen under “Centerparken”. Her holdt Lokalhistorisk forening til i 21 år, men måtte forlade stedet grundet ombygning. Videbæk gamle skoles lærerbolig blev stillet til rådighed. Og lokalhistorisk arkiv åbnede i disse meget bedre og synlige lokaler den 12. marts 2005. Bygningen skulle i 2009 restaureres, og ved den lejlighed fik Lokalarkivet yderligere plads, da skolestuen og derved hele bygningen nu blev stillet til rådighed. De nye lokaler blev åbnet den 26. januar 2010 og rummer stadig Lokalhistorisk arkiv. Lokalhistorisk forenings formål er blandt andet at indsamle, registrere og opbevare lokalhistoriske materialer af enhver art og gennem oplysningsarbejde og udstilling af materialer, at gøre det tilgængeligt for offentligheden. Arkivet er desuden behjælpelig med at finde eventuelle slægtspapirer og hjælpe med stof til slægtsbøger og sognebøger. Ligeledes i 2010 gik starten til data registreringen i SLA’s Arkibas 4 På [http://www.arkiv.dk www.arkiv.dk] kan man nu søge i alle landets arkiver.