Lodseriet i Stige


Lodshytten ved Odense Kanal lidt nord for Stige.

Intro

Sejlløbet ind gennem Odense Fjord til Klintebjerg Stige og senere Odense har et meget snoet forløb, hvorfor det altid har været svært at besejle uden lokal hjælp.

Lodseriet i Stige - kort fortalt.

Sejlløbet ind gennem Odense Fjord til Klintebjerg Stige og senere Odense har et meget snoet forløb, hvorfor det altid har været svært at besejle uden lokal hjælp.
Under svenskekrigene opdagede en svensk spion, at afmærkningen af sejlrenden i fjorden var fjernet. Det var således umuligt at sejle derind.
Lodseriet var i nyere tid delt op i Gab-lodseriet og Stige-lodseri. Et skib, der gik ind i fjorden, fik lods ombord fra Gab-lodseriet, og lodsen havde ansvar for skibet indtil kort før Stige, hvor Stige-lodsen gik ombord. Her var det i øvrigt tvunget at have lods ombord for skibe over 150 brt. Stige-lodsen sejlede så skibet op i havnen og måtte også sejle skibet de 21 km. ud til Gabet igen.
Til sidst havde lodseriet et hus ude ved kanalen nord for Stige, hvor der var vagt, og lodsbåden udgik fra en lille bro her.
Lodseriet i Stige blev nedlagt i midten af 1980-erne i forbindelse med en landsdækkende rationalisering af lodsvæsenet i Danmark.

Al lodseri i fjorden foregår i dag fra Gabet.