Ll. Heddinge kirke


Lille Heddinge kirke

Intro

Lille Heddinge Kirke er opført i årene 1150-1200 i kalksten fra Stevns Klint. Kirken ligger omtrent 4 km syd for Store Heddinge, lige overfor den gamle rytterskole.

Jensen, Agnete; "Lille Heddinge - Rytterskole og Kirke"; s. 24-28; Amtcentralen, Næstved; 1985.

Jensen, Grethe; "Danmarks kirker"; s. 339; Abildgaard Grafisk A/S, Aalborg; 2001.


Kirkens skib, den ældste og midterste del af kirken, blev opført i romansk stil af kalksten i 1150-1200. De sengotiske tilbygninger, som består af våbenhus, tårn og sakristi, blev tilføjet i perioden 1475-1525. Tilbygningerne er opført dels i kalksten dels i mursten.

Ved indgangsdøren er der i væggen ridset en runeinskription med navnet "Peter".

Ved indgangen fra våbenhuset til kirkerummet sidder en meget fin, sengotisk trædør med smedejernsgreb. Den er udført af en mester fra Køge midt i 1500-tallet, som også har udført kirkedøren med det flotte træskærearbejdet i Højerup gamle kirke.

Indvendigt er det flade, romanske loft blevet erstattet af det gotiske, hvælvede, himmelstræbende loft.
En kristusfigur på væggen er det tilbageblevne af et korbuekrucifiks fra ca. 1300.

Denne tidlige middelalderkirke kan oprindelig have været bygget som forsvarskirke. I ufredstider kunne folk søge sikkerhed i kirken. Bemærk de små, højtsiddende vinduer.