Ll. Bækgård


Ll. Bækgård, matr.nr. 4c, stuehuset


Ll. Bækgård, matr.nr. 4c, stuehuset set fra gårdspladsen, ca. 1910.


Ll. Bækgård, matr.nr. 4c, beliggende på Bækgårdsvej. Bygningerne øverst tilhører Bækgårds Mejeri.

Intro

Ll. Bækgård, matr.nr. 4c, oprettedes ca. 1845 på et udskilt areal fra Grevegård, matr.nr. 4a. Ll. Bækgård lå på Bækgårdsvej, og gården er idag nedlagt.

Historie Ll. Bækgård, matr.nr. 4c, oprettedes ca. 1845 på et udskilt areal fra Grevegård, matr.nr. 4a. Ll. Bækgård lå på Bækgårdsve,j og gården er idag nedlagt. Gårdejer Kaj Oscar Kristian Pedersen overtog gården i 1933. Gårdejeren bestred formandsskabet i Andelsmejeriet Bækgård og i Strandparken.

Ejere 1. ? 2. Kaj Oscar Kristian Pedersen, 1933 3. ?