Linnemannsgade


Linnemannsgade nr. 1a-13, 1988. Fotograf: Jens Weber


Konsul og kgl. agent Andreas Deichmann Linnemann (1786-1861) drev en stor købmandshandel i Nørregade. Han var på forskellige tidspunkter direktør for Veile Bank og Veile Byes og Amts Sparekasse. Medlem, af Borgerrepræsentationen gennem mere end 20 år. P


Linnemannsgade, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Gaden har navn efter kgl. agent og konsul Andreas Deichmann Linnemann (1786-1861)

Konsul A. D. Linnemann var en af byens betydningsfulde borgere. Han oprettede i 1856 Linnemanns Jomfrukloster, var gennem mere end 20 år medlem af Borgerrepræsentationen og var medstifter af Veile Bank. Også sønnen Ernst Linnemann blev en dygtig og kendt mand i byen. Han overtog fædrenegården i Nørregade, men levede sine sidste år i København.

Et portrætmaleri af A. D. Linnemann findes på Vejle Rådhus.

Gadenavnet er optaget i vejviseren for 1901. I 1894-1895 kaldtes gaden Margarinegade pga den overfor liggende H. Steensens Margarinefabrik.