Linnemanns Brændevinsbrænderi


Søndergade set fra Sønderbro i første halvdel af 1860'erne. Forrest th. i billedet ses købmand L. Riis' bygning, hvor Linnemanns Brændevinsbrænderi havde til huse i 1840'erne.

Intro

Ingvard Henrik Linnemann etablerede i 1844 Vejles første dampbrænderi i Søndergade 29. Dampkraften gav en mere effektiv produktion, men dårlige råvarer og stridigheder med Toldvæsenet gav problemer og I. H. Linnemann opgav efter få års drift.

Ingvard Henrik Linnemann, søn af Vejles storkøbmand A. D. Linnemann, blev en foregangsmand indenfor brændevinsbrændingen. Efter en teologisk kandidateksamen valgte han i stedet for præstegerningen at etablere Vejles første dampbrænderi.

I. H. Linnemanns dampbrænderi begyndte produktionen i marts 1844 i Søndergade 29, lige ned til Vejle Å. Det var et af de første brænderier i Danmark, der anvendte dampkraft. I 1845 blev det takseret til 11.000 rdl. Dampkraften gav en mere effektiv nedbrydning af de anvendte råstoffer og dermed en bedre udnyttelse, hvad enten det var korn, kartofler eller majs.

Der var dog problemer med de kartofler, der blev brugt til spritfremstillingen, da de ofte var af dårlig kvalitet. I 1845 havde brænderiet et betydeligt tab på grund af dyre, men dårlige kartofler. Desuden var der til stadighed stridigheder med toldvæsenet. Betjentene holdt nidkært øje med at korn, der var bestemt til brødmel, ikke endte som øl eller brændevin.

Efter få års drift opgav I. H. Linnemann brænderiet og vendte senere tilbage til præstegerningen.