Lindved


Bruntonet, opklæbet fotografi af Lindved Mølle, omkring 1900. Foran bygningen holder en hestevogn læsset med fulde sække, og en del personer står udenom: Ægteparret foran hestene er møller Peter Petersen og hans hustru Anna. Med sav, Kresten Petersen, bro


Lindved Mølle


Hovedgården Lindved

Intro

Lindved hovedgård er en middelalderlig hovedgård, der anlagdes ved skovrydning øst for landsbyen Volderslev. Gården nævnes første gang som hovedgård i anden halvdel af 1800-tallet. Lindved var en korngård med jord af god bonitet, men med ringe skovtilliggende.