Lindskov Mølle


Lindskov Mølle. Foto: Henrik J. Mølle


Lindskov Mølle. Foto: Henrik J. Mølle

Intro

Møllen, der er opført i slutningen af 1700-tallet, er beliggende ved Lindskov Møllestrøm et par km nord for Møgeltønder.

Lindskov Mølle er en velbevaret og fredet vandmølle fra o.1775, som ligger lidt vest for Gallehus, et par kilometer nord for Møgeltønder. Der har været mølle på dette sted fra 1594. Til vandmøllen hørte i mange år en vindmølle som hjælpemølle. Først en stubmølle og senere en hollandsk vindmølle. Møllen var oprindelig en kornmølle, men ophørte med at fungere som sådan i 1941. Den tilhørende mølledam, der blev brugt både til at fiske og bade i, blev tørlagt i 1955. Dog eksisterer vandhjulet, der er et underfaldshjul, stadig. Møllen er udstyret med gearing, og møllebygningen er opført på et fundament af kampesten. Facaderne er i grundmur. Taget er et sadeltag, tækket med strå. Mølleinventaret er intakt og møllen er godt vedligeholdt. Litteratur: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993