Lindholmssti


Vestbyens Bibliotek på Lindholmssti 3, set udefra

Intro

Navngivet den 13. oktober 1902. Bindingsværkshuset på Lindholmssti lå fra ca. 1570 til 1917 på hjørnet af Bispensgade og Cortesgyde.

Da der skulle bygges nyt og huset nedrives, blev det købt af Nationalmuseet, som solgte det videre til tømrermester Færch. Han genrejste huset på Lindholmssti og indrettede det til beboelse.

Aalborg byrådsforhandlinger 228/1902 Aalborg Stiftstidende 13.09.87