Lindholm Brygge


Udsigt til Lindholm Brygge med den 16 etager store dobbeltsilo Høje Brygge (Simens siloen) Fra Aalborg Vestby.

Intro

Lindholm Brygge blev navngivet i 2000 på strækningen fra Thistedvej og ned til Limfjorden. I 2001 blev det foreslået, at den nederste del af vejen fra Julius Posselts Vej, på daværende tidspunkt Brænderivej, og ned til Limfjorden blev omdøbt til Siemens Kaj.

I 2001 blev det foreslået, at den nederste del af vejen fra Julius Posselts Vej, på daværende tidspunkt Brænderivej, og ned til Limfjorden blev omdøbt til Siemens Kaj. Dette gav anledning til stor debat. Teknisk Udvalg kunne ikke godkende forslaget, men det blev vedtaget af Byrådet i maj 2001. I 2002 var der igen stor debat om vejnavnene i området. Nu blev Cementkajen og Brænderivej omdøbt til henholdsvis Anders Nielsens Vej og Julius Posselts Vej, og den nordlige del af Siemens Kaj blev igen til en del af Lindholm Brygge. Ændringen af Siemens Kaj til Lindholm Brygge skete efter ønske fra Siemens for at kunne udleje den nordlige kontorblok. Adressemæssigt var det derefter kun BenQ, tidligere Siemens, og bebyggelsen Høje Brygge, siloen, som havde adresse til Siemens Kaj. I 2006 rettede bestyrelsen for andelsboligforeningen Høje Brygge henvendelse til Teknisk Forvaltning med ønske om at få ændret navnet på Siemens Kaj. De ville gerne have vejen til at hedde Høje Brygge, men kunne godt acceptere, at vejen igen blev en del af Lindholm Brygge. Navneændringen til Lindholm Brygge blev vedtaget 26. januar 2006. men med ikraftræden fra sommeren 2006. Det sker af hensyn til BenQ, der gerne ville have, at en eventuel ændring ikke trådte i kraft med det samme, men først efter aftale med dem i løbet af sommeren 2006 , således at de fik tid til at foretage ændring af brevpapir m.m..