Lindelse Nor

Intro

Lindelse Nor og Strynø bassinet udgør til sammen det fineste eksempel på stenalderens druknede landskab. Noret er lavbundet og rigt på både dyreliv og kulturarv.

Lindelse Nor udgør en del af et oprindelig skærgårdsagtigt komplex af havbugter, odder og øer, der gennem hele forhistorisk tid har tiltrukket mennesker.

Lindelse Nor og Strynø bassinet udgør til sammen det fineste eksempel på stenalderens druknede landskab. Lindelse Nor er et lavbundet nor, hvor den nuværende havbund ligger på meget lavt vand, og der er således direkte visuel forbindelse mellem landskabet før og efter den store oversvømmelse i stenalderen.

Strynøbassinet er et druknet moseområde, hvor rester af urskoven stadigt står tilbage på bundet af bassinet. Fra land ved Lindelse Nor er der direkte udsyn over Strynøbassinet, ligesom der fra vandsiden kan fås et godt indtryk af det kuperede område, som noret har været før landet druknede.

Udover det rent landskabelige element er Lindelse Nor overordentligt rigt på arkæologiske fund og fortidsminder fra et bredt udsnit af forhistorien. Der er blandt andet sejlspærringer fra yngre romersk jernalder og yngre germansk jernalder eller middelalder i det inddæmmede Henninge Nor, der klart indikerer tilstedeværelsen af et handels-eller magtcentrum her i disse perioder. Følgende dette billede er ”Købing”, formentligt Rudkøbings forgænger, der lå yderst i Noret på Købeshoved. Fra bondestenalderen er der den vigtige og meget store boplads på Lindø, der blev udgravet af Jens Winther over en årerække mellem 1901 og 1920 og fungerede som læreplads for en hel generation af arkæologer. Bevarede gravmæler fra bondestenalderen findes i på rad og række lands landevejen mellem Statene og Lindelse. Her kan ses både jættestuer såsom Annemosehøj og en dobbelt-jættestue ved Kumelhøje , en dysse og endog en såkaldt hellekiste fra dolktiden. En bevaret stendysse kan også ses i den sydlige del af område, hvor den ligger på en bakke, der er del af den tidligere ø, Bogø, der nu er landfast med resten af Langeland. Den største enkelte samling af begravelser er dog fundet syd for Vesterbyggård lige nord for Kumlehøje, hvor en lille skov viser centrum for en gruppe på mindst 18 af gravhøje i variende størrelse og sandsynligvis fra både bronzealder og jernalder.

Mange af gravmælerne i Lindelse Nor er i øvrigt udgravet af Jens Winther, og oldsagerne herfra ligger på Øhavsmuseet Langeland. Lindelse Nor og Strynøbassinet er del af Øhavsmuseets forskningsstrategi, og der indhentes til stadighed ny viden om fortiden frem fra under jorden og under vandet i området.