Lindegård i Vester Nebel


Lindegård ca. 1912. Henrik Thomsen Hansen med familie. Fotograf C. K. Olesen, Bramming.

Intro

Vestervadvej 2. Matr 8a V. Nebel, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne gårds historie er uløseligt forbundet med Grønvang og annex bolet i Nebel. Matr. 8 var egentlig matrikelnummeret på annex bolets jord i Nebel med 1 tdr 2 skp hartkorn 1664.

I 1688 var annex bolets jord omvurderet til 1 tdr 3 fdk hartkorn. 1844 var vurderingen på 2 tdr 3 fdk 1½ alb hartkorn. Annex bolets bygninger lå præcis, hvor Grønvang ligger i dag. Annex bolet var en lille ejendom, som tilhørte Bryndum Præstegård, da der ikke var nogen præstegård i Vester Nebel sogn (jvf. Vester Nebel sogn er et annexsogn til Bryndum). Fæsteren af annex bolet betalte landgilden til sognepræsten. Annex Bolet tilhørte Bryndum Præstegård frem til 1791 og blev da frasolgt til gårdfæsteren. Vedr. gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på Annex Bolet var Hans Lauridsen, som også havde Grønvang. Han frikøbte gården i 1791. På det tidspunkt ophørte Annex Bolet reelt med at eksistere som selvstændig ejendom – den blev en del af Grønvang (se Grønvang). Dog fortsatte annex bolets jord med at eksistere som selvstændig ejendom på papiret, det var nemlig tiendefri som præstens tidligere ejendom. I 1853 kom matr. 8 til at genopstå som selvstændig ejendom. Enken Nikoline Kirkeby på Grønvang frasolgte nemlig matr. 8 til en ny ejendom for sønnen Hans Lauridsen. Dog blev jorden omdelt, og den nye gård fik tillagt noget mere jord – i alt fik gården 2 tdr 6 skp 1 fdk ½ alb hartkorn. Det blev nuværende Lindegård. Hans Lauridsen blev 1856 gift med Johanne Henriksen, en datter af Henrik Thomsen fra Enggård i Nebel. Hans Lauridsen var en aktiv mand indenfor sognet og var en tid sognefoged. Han var også en dygtig landmand og forbedrede gårdens jord. Dertil blev tilkøbt jord et par gange, bl. a. 19 tdr. l. fra broderens gård Grønvang. Han døde allerede 1876. Enken drev gården videre med sønnerne som gårdbestyrere. Hun havde nogle tvister med sine naboer omkring vejretten over Lindegårds jord. Bl. a. var hun utilfreds med, at beboerne fra Lifstrup gik tværs over hendes mark, når de skulle i kirke. Dertil kom, at kommunen uden forudgående ekspropriation begyndte at lave nuværende Vestervadvej - efter hendes klager stoppede dette arbejde dog. I 1892 blev Lindegård overtaget af sønnen Henrik Thomsen Hansen, som havde været gårdbestyrer i forvejen. Han var også en meget aktiv mand i sognet og var med i oprettelsen af de små nye andelsforetagender i sognet. Oppe i alderen blev han 1902 gift med Ane Krestine Hansen fra Gammelby i Jerne sogn. Gården nedbrændte for dem 1908/09, hvorefter nuværende bygninger blev opført 1910. Det var på den tid meget store og moderne bygninger. 1915 lod Henrik Thomsen Hansen en ny gård opføre ved kirken, Kirkevanggård. Til denne lagde han 16 tdr. l. fra Lindegård en englod samt nogle tilkøbte hedelodder i Lifstrup, hvorefter han og familien flyttede derhen i 1915 eller 1916. I 1916 blev Lindegård med 60 tdr. l. overtaget af Milter Jespersen fra Stauning (måske havde han forpagtet den allerede fra 1915). Han blev samme år gift med Methea Nielsen Vestergaard. Han døde 1945. Sønnen Niels Vestergaard Jespersen overtog herefter gården i 1947 og blev samme år gift med Gretha Bjerre, en datter af Søren Nielsen Bjerre fra Bjerregård i Hygum. De drev gården til 1976. I 1976 blev gården overtaget af Ejnar Høj Riddersholm. Han var gift med Ellen Bruun, en datter af Anders Bruun i Gjesing, og havde i forvejen svigerfaderens gård i Gjesing. Derfor boede de ikke på Lindegård, men havde bestyrer. Fra Anders Bruuns gård lagde han noget jord ved Vestervadvej til gården. I 1978 overtog nuværende ejer Niels Lykke Pedersen fra Kjersing gården. Han er gift med Anne Margrethe Bruun (fra Bryndumdam i Bryndum sogn), som er en niece til Ejnar Riddersholms kone Ellen. De har moderniseret gården og udvidet bl. a. ved tilkøb af halvdelen af Grønvangs jord. Derudover oprettede de fra 1985 hestepension på gården. Lindegård er i dag kendt for sin hestepension og som ridesportscenter. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016