Lindegård i Vester Nebel


Lindegård ca. 1912. Henrik Thomsen Hansen med familie. Fotograf C. K. Olesen, Bramming.

Intro

Vestervadvej 2. Matr 8a V. Nebel, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne gårds historie er uløseligt forbundet med Grønvang og annex bolet i Nebel. Matr. 8 var egentlig matrikelnummeret på annex bolets jord i Nebel med 1 tdr 2 skp hartkorn 1664.

I 1688 var annex bolets jord omvurderet til 1 tdr 3 fdk hartkorn. 1844 var vurderingen på 2 tdr 3 fdk 1½ alb hartkorn. Annex bolets bygninger lå præcis, hvor Grønvang ligger i dag.
Annex bolet var en lille ejendom, som tilhørte Bryndum Præstegård, da der ikke var nogen præstegård i Vester Nebel sogn (jvf. Vester Nebel sogn er et annexsogn til Bryndum). Fæsteren af annex bolet betalte landgilden til sognepræsten. Annex Bolet tilhørte Bryndum Præstegård frem til 1792 og blev da frasolgt til gårdfæsteren.

Den første kendte gårdfæster var Anders Gregersen, som fæstede gården tilbage i 1630'erne frem til ca. 1653. Anders Gregersen var søn af Gregers Sørensen og Gyde i Vester Nebel (se Stensgård). I perioden ca. 1653 - 1673 var Christen Christensen fæster - måske var han gift med en datter eller enken efter Anders Gregersen. Han blev degn i Hostrup sogn efter 1673. I 1681 og 1688 Laurids Pedersen. Denne Laurids Pedersen var gift med Bodil Christensdatter, muligvis en datter af Christen Christensen. Han var selv søn af Peder Hansen i Nebel (se Meldgård/Søagergård).

Ca. 1719 blev fæstet overtaget af Christen Lauridsen (den ældre), som rimeligvis var søn af Laurids Pedersen. Hans kone hed Kirsten Andersdatter. Deres søn Laurids Christensen (den yngre) overtog fæstet ca 1749, da han blev gift med Anne Christensdatter fra Bryndum sogn. Laurids Christensens første kone døde ca. 1760, hvorefter han blev gift 2. gang med Anne Sørensdatter, en datter af Søren Christensen fra Stensgård. Muligvis overtog han halvdelen af fæstet af den gamle helgård Stensgård samtidig med giftermålet med sin 2. kone, hvorved Grønvang opstod. Under alle omstændigheder fæstede Christen Lauridsen både Annex Bolet og Grønvang. I praksis fungerede Grønvang og Annex Bolet herefter som én gård.

Da Annex bolet blev frikøbt 1792, var det af Hans Lauridsen, som altså havde både annex bolet og Grønvang. På det tidspunkt ophørte annex bolet reelt med at eksistere som selvstændig ejendom – den var blevet en del af Grønvang (se Grønvang). Dog fortsatte annex bolets jord med at eksistere som selvstændig ejendom på papiret, det var nemlig tiendefri som præstens tidligere ejendom.

I 1853 kom matr. 8 til at genopstå som selvstændig ejendom. Enken Nikoline Kirkeby på Grønvang frasolgte nemlig matr. 8 til en ny ejendom for sønnen Hans Lauridsen. Dog blev jorden omdelt, og den nye gård fik tillagt noget mere jord – i alt fik gården 2 tdr 6 skp 1 fdk ½ alb hartkorn. Det blev nuværende Lindegård. Hans Lauridsen blev 1856 gift med Johanne Henriksen, en datter af Henrik Thomsen fra Enggård i Nebel. Hans Lauridsen var en aktiv mand indenfor sognet og var en tid sognefoged. Han var også en dygtig landmand og forbedrede gårdens jord. Dertil blev tilkøbt jord et par gange, bl. a. 19 tdr. l. fra broderens gård Grønvang.

Han døde allerede 1876. Enken drev gården videre med sønnerne som gårdbestyrere. Hun havde nogle tvister med sine naboer omkring vejretten over Lindegårds jord. Bl. a. var hun utilfreds med, at beboerne fra Lifstrup gik tværs over hendes mark, når de skulle i kirke. Dertil kom, at kommunen uden forudgående ekspropriation begyndte at lave nuværende Vestervadvej - efter hendes klager stoppede dette arbejde dog.

I 1892 blev Lindegård overtaget af sønnen Henrik Thomsen Hansen, som havde været gårdbestyrer i forvejen. Han var også en meget aktiv mand i sognet og var med i oprettelsen af de små nye andelsforetagender i sognet. Oppe i alderen blev han 1902 gift med Ane Krestine Hansen fra Gammelby i Jerne sogn. Gården nedbrændte for dem 1908/09, hvorefter nuværende bygninger blev opført 1910. Det var på den tid meget store og moderne bygninger. 1915 lod Henrik Thomsen Hansen en ny gård opføre ved kirken, Kirkevanggård. Til denne lagde han 16 tdr. l. fra Lindegård en englod samt nogle tilkøbte hedelodder i Lifstrup, hvorefter han og familien flyttede derhen i 1915 eller 1916.

I 1916 blev Lindegård med 60 tdr. l. overtaget af Milter Jespersen fra Stauning (måske havde han forpagtet den allerede fra 1915). Han blev samme år gift med Methea Nielsen Vestergaard. Han døde 1945. Sønnen Niels Vestergaard Jespersen overtog herefter gården i 1947 og blev samme år gift med Gretha Bjerre, en datter af Søren Nielsen Bjerre fra Bjerregård i Hygum. De drev gården til 1976.

I 1976 blev gården overtaget af Ejnar Høj Riddersholm. Han var gift med Ellen Bruun, en datter af Anders Bruun i Gjesing, og havde i forvejen svigerfaderens gård i Gjesing. Derfor boede de ikke på Lindegård, men havde bestyrer. Fra Anders Bruuns gård lagde han noget jord ved Vestervadvej til gården.

I 1978 overtog nuværende ejer Niels Lykke Pedersen fra Kjersing gården. Han er gift med Anne Margrethe Bruun (fra Bryndumdam i Bryndum sogn), som er en niece til Ejnar Riddersholms kone Ellen. De har moderniseret gården og udvidet bl. a. ved tilkøb af halvdelen af Grønvangs jord. Derudover oprettede de fra 1985 hestepension på gården. Lindegård er i dag kendt for sin hestepension og som ridesportscenter.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991