Lindegård, Målebakkevej 32


Luftfoto.


Lindegården med landsbyen i baggrunden.


Lindegård nyanlagt.

Intro

Udflyttergården Lindegård anlagt 1914 efter brand i landsbyen.

Fæstegård under Kronen til 1664, tilhørte derefter en kort tid generalproviantmester Hans Willumsen og medinteressenter. Af Kronen mageskiftet med Hverringe 1683, selveje 1880.
Gården lå tidligere i landsbyen og rummede i generationer Vibys ældste smedje. Den brændte 1914 og blev udflyttet. 4-5 huse udskilt.