Lindeballe kirke

Intro

Kirken i den lille landsby Lindeballe består af et romansk kor og skib med sengotisk våbenhus på sydsiden samt et vesttårn fra 1924. Selve kirken er opført omkring år 1200.

Kirken i den lille landsby Lindeballe består af et romansk kor og skib med sengotisk våbenhus på sydsiden samt et vesttårn fra 1924. Bygningens romanske dele er opført af granitkvadre på en noget uregelmæssig skråkantsokkel. Af oprindelige enkeltheder er norddøren fortsat i brug - dog i en omdannet facon. Koret fik engang i senmiddelalderen indbygget et hvælv, men dette styrtede senere ned således, at både kor og skib i dag har flade bjælkelofter. Tårnet blev opført i 1924 af arkitekt Hess-Petersen i en sengotisk form. Det var menighedsrådet, der betalte for opførelsen som tak for, at sognet kom gennem Første verdenskrig uden mén.

Kirken blev vedligeholdt og repareret flere gange i middelalderen. Ved disse tilfælde brugte man teglsten, som blev bagt i en teglovn, der er fundet ret velbevaret vest for kirkegården. Teglovnen kan i dag ses inde i det lille teglhus, der dukker op af jorden bag kirkegården.

Altertavlen er et enkelt snedkerarbejde fra slutningen af 1800-tallet, hvor der måske er blevet genbrugt dele fra kirkens tidligere renæssancetavle. Døbefonten er romansk. Den lille prædikestol stammer fra 1600-tallet og fik tilføjet malerier i felterne i 1700-tallet.

Lindeballe kirke havde som så mange kirker i området en stærk tilknytning til ejerne af Engelsholm Slot. I 1713 skænkede Henrik Brahe således alterkalken.

Henvisning:

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.lindeballe.dk