Lindeballe Mølle


Lindeballe Mølle før 1930


Lindeballe Mølle efter sidste udvielse i 1990


Lindeballe Mølles savværk omk. 1940

Intro

Bygget omk. 1850, på en parcel af Lindeballegaard, som den hørte under til 1908, da den blev solgt til forpagteren Søren Pedersen født 29. maj 1879 i Uth.

Lindeballe Mølle er bygget omk. 1850, nedbrændt i 1870.
Bygget på en paracel af Lindballegårds jord, tilhørte en indtil 1908 gården.
Da møllen brændte i 1870, var Lars Jensen fra Præstø forpagter.
I 1890 var Hans Knudsen fra Nørup forpagter.
I 1892 overtog Kristian Rasmussen forpagtningen, han var søn af møller Kristen Rasmusen, Givskud.
Efter at have fraflyttet møllen i 1904, nedsatte sig som møllebygger i Lindeballe. Han døde 12. feb. 1917.
I 1904 overtog Søren Pedersen forpagtningen, han var født den 29. maj 1879 i Uth. Døde i Lindeballe 1961.
I 1908 købte han møllen af Anders Peter Andersen, Lindeballegaard.
Møllen er flere gange udviet med tilbygninger til korn og foderstofhandel. Der var også tilknyttet et savværk til møllen.
I 1929 blev vingerne afmonteret og der blev indlagt en 15-18 hk. Deutz motor. (I 1972 blev resten af møllen nedbrudt.)
I 1940 overtog sønnen Skou Pedersen møllen. Han var født i på møllen i 1913, døde samme sted 1991
I 1975 overtog sønnen Ejler Pedersen møllen. Han er født på møllen i 1946
Familien har stadig møllen, dog er driften ophørt omk. 2000.


"Danske Nøller 1934" af H. Loft.
Give Lokalhistoriske Arkiv.
Møller Ejler Pedersen, Lindeballe Mølle.
Folketællinger og kirkebøger