Lillisvej

Intro

Navngivet 10. januar 1949, opkaldt efter Lilli Bremmer, datter af Etatsråd C. Langer, direktør for De Danske Textilfabrikker.

Lille Bremmer var gift med Overretssagfører Gorm Bremmer, der senere blev direktør for svigerfaderen fabrik og Østrigsk konsul. Konsul Bremmer byggede Hasserisvej 113 - det nuværende domicil for SparNord Banks Hasserisafdeling. Fru Lilli Bremmer døde allerede i 1930'erne. Konsul Bremmer udstykkede i 1940'erne grundene på de nuværende Lillisvej, Evasvej, Elsevej m.fl. Eva og Else er ikke navngivet efter bestemte personer, men har alene fået navnene fordi sognerådet vil navngive vejene i omkring Lillisvej med pigenavne.

[http://hasseris.dk/vejnavne/ http://hasseris.dk/vejnavne/]