Lilletorv - Maribos forgænger


Vestergade med Olsens Hotel i forgrunden længst til højre


Lilletorv med Granfeldts Gård

Intro

Forgængeren til Maribo – landsbyen Skimminge – opstod på vadestedet mellem Nørresø og Søndersø. Landsbyens gårde og huse lå omkring Vestergade og Lilletorv, der udgjorde landsbyens hjerte.

Fra Skimminge til Maribo Med klosterets etablering blev Skimminge efterhånden fortrængt af den nye købstad, som klosteret fik tilladelse til at anlægge – fra 1418 under navnet Maribo. Frem til bybranden i 1596 eksisterede endnu resterne af Skimminge i form af landsbyens kirke, der lå bag det nuværende Vestergade 4. Efter kirkens brand blev klosterkirken byens sognekirke, og de sidste spor af landsbyen forsvandt. Overnatning og opstaldning Området omkring Lilletorv var tidligere præget af høj aktivitet. Her lå blandt andet byens førende hotel – Olsens Hotel i Vestergade 4 – indtil det brændte i 1959. Når oplandets bønder kom til Maribo for at handle, var et naturligt stop den store købmandsgård – Granfeldts Gård – på Lilletorv, hvor hestene kunne opstaldes, kramboden frekventeres og en dram nydes i skænkestuen. Tidligere fandtes flere store købmandsgårde i Maribo.