Lillemølle

Intro

Ved Ørbæk Å, nær Refsvindinge, ligger én af Danmarks smukkest beliggende vandmøller: Lillemølle. Åen snor sig gennem en lille tunneldal, der danner et spændende landskab omkring møllen og dens opstemning.

Ørbæk Å har udspring ved herregården Lykkesholm og har udløb i Holckenhavn Fjord. Over denne strækning på 15 km har den et forholdsvis kraftigt fald på 70 meter. Selv om åen ikke er specielt vandrig, har det kraftige fald haft betydning for mange møller langs åen. De fleste er nu nedlagte, men Lillemølle og Sulkendrup Mølle står som endnu funktionsdygtige møller.

Lillemølle hed oprindeligt Ny Mølle og lå ca. ½ km nordøst for den nuværende mølle. Den blev imidlertid brændt ned under svenskekrigene, angiveligt fordi den malede korn til det stærkt befæstede Nyborg Slot (1658). I det hele taget led møllerne langs Ørbæk Å en krank skæbne i 1600-tallets svenskekrige. Samtidige kilder skriver, at møllerne "med flid blev ruineret".

Møllen blev genopført på sin nuværende placering, og fik senere navnet Lillemølle. I mange år var møllen fæstet under Holckenhavn. Møllen nedbrændte i 1826, men blev genopført året efter. De fleste bygninger i anlægget stammer fra denne tid. Først i 1901 blev møllen selveje. Fra 1764 til 1971 har samme slægt været møllere ved Lillemølle. Mølleanlæggte består af et møllehus, der er sammenbygget med stuehus, avlsbygninger og en mølledam (oprindeligt tre gange så stor). Bygningerne står i dag i gulkalket bindingsværk med brune stolper, opført på et fundament af syldsten samt i grundmur. Alle bygningerne har stråtag.

Lillemølle blev fredet i 1954. Nationalmuseet stod senere for en gennemgribende renovering af det fine anlæg. En del af det originale inventar er bevaret: bagsluse og stigbord, malekarm og to overfaldshjul. I det hele taget fremstår anlægget meget velbevaret. De senere år er mølledammen blevet oprenset, og der er fremstillet nye vandhjul. Lillemølle er i privateje.

Møllen rummede i perioden 2003-2008 Molinologisk Forskningscenter med en lang række bøger og tidsskrifter om møller og møllerelaterede emner. Bøgerne og tidsskrifterne er Nationalmuseets.