Lillebrænde Kirke


Lillebrænde Kirke

Intro

En lille munkestensbygning med romansk kor og skib og gotisk, stærkt ombygget våbenhus. Kirkens kalkmalerier har aldrig været overmalet, men var indtil 1940 skjult bag altertavlen. Kilde: Trap Danmark

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Lillebr%E6nde%20(0813) Registrerede gravminder på Lillebrænde kirkegård]