Lillebæltsbroen


Jernbane- og vejanlæg skar store sår gennem Hindsgavlhalvøen.


Lillebæltsbroen set fra Vasnæs


De store landfag blev støbt på stedet. Her ses buerne på Snoghøj.


Søsætning af sænkekasse. En begivenhed, der trak mange mennesker til Lillebælt.


Arbejdskammeret under sænkekassen dybt nede i Lillebælt. Et hold arbejdere er ved at grave sænkekassen dybere ned.


Overbygningen på Lillebæltsbroen under bygning.


Indvielse af Lillebæltsbroen 14. maj 1935. Det røde lyntog sprænger snoren.


Engelske tanks ruller over Lillebæltsbroen, 7. maj 1945.


Tæt trafik på Lillebæltsbroen i 1960erne.

Intro

Den første Lillebæltsbro blev opført 1925-1935.

Lillebæltsbroen blev bygget i årene 1925-1934. Oprindeligt skulle det være en jernbanebro, men i 1926 fik man udvidet projektet til også at omfatte færdselsvej. Det var det danske entreprenørfirma Monberg og Thorsen, der sammen med et par tyske firmaer vandt licitationen på selve broen. Arbejdet skulle være gået i gang i 1929, men en 11 måneder lang strejke for arbejdsmændene forsinkede projektet. Monberg og Thorsen indrettede arbejdsplads på Snoghøjsiden. Her blev bygget sænkekasser, og her rejste de første landfag sig. Den første sænkekasse var på plads i Bæltet i 1931, den sidste i sommeren 1932. Derefter fulgte arbejdet med strømpillerne. Overbygningen stod det tyske firma Krupp for. Krupp indrettede arbejdsplads på Fynssiden, Krupps plads, det senere Søbad, vest for Broen. Fra januar 1933 pågyndte man montering og nitning af ståloverbygningen. Broen blev indviet 14. maj 1935. Under besættelsen var Lillebæltsbroen et vigtigt strategisk mål, og tyske styrker kom til Lillebælt og Lillebæltsbroen i den første bølge af besættelsestropper 9. april 1940 kl. 4.15. Krigen igennem havde tyskerne mange soldater i området. Al trafik over færdselsbroen blev kontrolleret, og broen blev i kritiske situationer lukket. Tyskerne havde forberedt sprængning af broen (og DSB havde en nødplan med reservefærger klar), men broen overlevede. Fotografering af broen var ikke tilladt under krigen, og på de tyske luftfotos fra 1940erne er området omkring broen slet ikke med. Prøv selv. Efter krigen steg biltrafikken kraftigt. Fra 1935-39 passeredes broen af 2,4 mill. biler, i 1961 alene 2,5 mill. Broen var blevet en flaskehals. I 1970 åbnedes motorvejsbroen. Den gamle bro var ikke længere en hovedvej.