Lillebælts Broerne


Lillebæltsbroen den gamle. Den gamle Lillebæltsbroen


Den gamle Lillebæltsbro set fra havet. Lillebæltsbroen den gamle

Intro

Lillebæltsbroen var et af mellemkrigsårenes tekniske mirakler, da den blev indviet i 1935. Den blev tegnet af DSB's ledende broingeniør Anker Engelund. Støbt i beton og med en selvbærende ståloverbygning blev den 1,1 kilometer lange bro Danmarks hidtil største ingeniørarbejde...

Lillebæltsbroen var et af mellemkrigsårenes tekniske mirakler, da den blev indviet i 1935. Den blev tegnet af DSB's ledende broingeniør Anker Engelund. Støbt i beton og med en selvbærende ståloverbygning blev den 1,1 kilometer lange bro Danmarks hidtil største ingeniørarbejde. Det lykkedes med besvær Rigsdagen at sikre, at broen skulle have to bilkørebaner. Broens to jernbanespor bærer stadig togtrafikken mellem Fyn og Jylland. I forbindelse med anlæg af Det store H, motorvejsnettet, blev en ny hængebro med seks spor taget i brug i 1970. Her blev ikke plads til togskinner, og de seks vejspor er ofte tæt besat af biltrafik. ''Brobyggernes mareridt'' Anlægget til Lillebæltsbroen viste sig at blive en teknisk udfordring. Der skulle i 1932 støbes fire strømpiller ude i bæltet. Man støbte fire store sænkekasser, sejlede dem ud og tippede dem rundt, så de kunne sætte sig på bunden. Kasserne skulle først graves ned, men de sank længere og hurtigere end beregnet ned i det ustabile ler i Lillebælt. En af sænkekasserne gik skævt i vandet og drev væk fra placeringstedet. Bagefter blev sænkekasserne sat fast med lange stålrør, der blev hamret ned i bunden. Nu kunne man støbe bropiller op og sætte ståloverbygning og broelementer på pillerne. Broen står endnu som en kombineret bro til både biler og tog.