Lille runddysse i Nørreskoven


Lille runddysse ved cykelstien gennem Nørreskoven, detalje.


Lille runddysse ved cykelstien gennem Nørreskoven, detalje.


Lille runddysse ved cykelstien gennem Nørreskoven, detalje.

Intro

En lille dysse, som er beliggende mellem cykelstien og Frederiksborgvejen, findes ikke langt fra Nørreskovhus og den store offentlige bålplads. Dyssens sten synes at være brugt som støttesten til cykelstien.

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Undersøgelsehistorie (2) 1889 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Lige ved Vejen fra Kollekolle til Fiskebækshusene ligge Resterne af et Gravkammer, der rimeligvis skriver sig fra Stenalderen og har tilhørt en Runddysse (?). Af Kisten er nu kun en Endesten og en Sidesten bevaret, hin 2'7" lang, denne 5'7"; Højden af Kamret har været 3' og Længderetningen fra Ø-V. I Sammenstødningen mellem de to Stene findes endnu en Pakning af mindre Haandsten, ligesom endnu i Bunden af Kisten ligger Flintskjærver. - Lige i Nærheden heraf ligge 7 meget store Sten, som muligvis have været Randsten om denne Runddysse (?). 1938 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Rest af Dyssekammer; kun to Bæresten tilbage af Kammeret; af Højen kun svage Rester tilbage med 5 tildels væltede Randsten.