Lille Ubberudgård


Lille Ubberudgård, set fra Nord


Nummersten, Lille Ubberudgård

Intro

Bindingsværksgård bygget i 1827. Der er dog tinglyst ejendom på grunden allerede i17-hundredetallet. Tornmarksvej var oprindelig indkørsel til Lille Ubbeudgård fra Kalørvej.

Om Gården

''Publiceret''