Lille Ubberud


Lille bindingsværksgård i Lille Ubberud. Anders Jacob Vejmands hus. Tilhører Ubberud Lokalhistoriske Arkiv

Intro

Lille Ubberud er nævnt første gang 1664 i formen Lille Vberud. Forleddet er afledt af mandsnavnet Ubbi. Efterleddet er ’-rud’, der betyder skovrydning.