Lille Snøde


Landsbyen Lille Snøde, Langeland: Lille Snødevej 1. Bindingsværkshus fra 1780. Billedet er fra Kulturstyrelsens site Fredede & Bevaringsværdige Bygninger.

Intro

Ll. Snøde er nævnt første gang 1339 i formen Lilæsnøwith. Forleddet er tillægsordet Snøth, der betyder ringe, elendig. Efterleddet er navneordet with, som betyder skov. Sammensætningen betyder formentlig ’skov med stynede træer’.

''Publiceret''