Lille Rise


Luftfoto af landsbyen Lille Rise, Ærø. Kilde: Ærøskøbing Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Lille Rise er nævnt første gang 1483 i formen Risingh. Byen må opfattes som koloniseret fra Store Rise. Forleddet er navneordet ris, der betyder krat. Efterleddet ’-inge’ er afledt af indbyggernavne eller - som her - naturnavne.