Lille Pederstrup


Luftfoto set fra nord af Lille Pederstrup, Troelsevej 295.


Lille Pederstrup, Troelsevej 295. Kik ind på gårdspladsen gennem porten.


Lille Pederstrup, Troelsevej 295. Indkørslen med hestegangshuset til venstre.

Intro

Bortset fra Kirken er ryttergården Lille Pederstrup måske sognets ældste bygning, hvor dele af bygningerne stammer fra sekstenhundrede tallet.


Fra gammel tid har gården været krongods med status som ryttergård og er udflyttet fra landsbyen Pederstrup mellem 1664 og 1672. I tre af de fire sammenbyggede længer er taget en såkaldt sule-konstruktion med rødder tilbage til oldtiden og flere steder i bygningen er der genbrugte materialer hvor alderen er omkring fire hundrede år. De mindre om og tilbygninger er stort set alle fra før første verdenskrig og gården repræsenterer derfor landbrugets udvikling på bedste vis fra dengang køkkenet var et åbent ildsted med lyre i taget, til senere med den murede bageovn og sluttelig med skorstenspibe oven ud af taget. Korshuset tilbygget før 1874 på nordsiden af stuehuset med "Lillestuen" og "Storstuen" og hestegangshuset fra 1880’erne er ligeledes gode eksempler på bonde-gårdenes udvikling.
Slægtsgården var fæstet/ejet af samme slægt fra 1672, dog kun i lige linje fra 1746.
Ejeren Laurits Christian Haugsted der døde i 2000, afviste til det sidste de offentlige myndigheders forsøg på opmåling og fredning og stormen i december 1999 fik beløbet til fredning og bevarelse op over 5 mil. kr. var måske også med til at Kulturarvstyrelsen, trods anker og indsigelser, afslog at frede gården.
De nuværende ejere forsøger at omdanne gården til et mini-erhvervscenter for mindre virksomheder, men det er ret problematisk med både bygningernes tilstand og den lave lofthøjde og for nærværende er der midlertidige arbejder i gang på gården som næst efter kirken er sognets ældste bygning.