Lille Mølle på Christianshavn


Lille Mølle 1845. Dampmøllen var forbundet med vindmøllen ved en staldbygning til 4 heste. Tegning af Fattig-Holm.


Lille Mølle - vindmøllen. Resten af vindmøllen fra 1783. Årstallet 1669 hentyder til den tidligere stubmølle på stedet.


Lille Mølle - dampmøllen. Dampmøllen fra 1832 har bevaret sin skorsten. Mellembygningen var oprindeligt hestestald.


Lille Mølle ca. 1920. Lille Mølle ca. 1920


Vor Frelsers kirke og Lille Mølle ca. 1898. Vor Frelsers Kirke. I baggrunden skimtes Lille Mølle kort før den i 1898 blev flyttet til Tåstrup.

Intro

Lille Mølle på Christianshavn er en af Københavns gamle voldmøller. En stubmølle fra 1669 blev i 1783 erstattet af en hollandsk vindmølle. Den blev i 1832 suppleret med en dampmølle. Begge malede mel til københavnerne. Vindmøllen blev nedlagt i 1890...

Lille Mølle på Christianshavn er en af Københavns gamle voldmøller. En stubmølle fra 1669 blev i 1783 erstattet af en hollandsk vindmølle. Den blev i 1832 suppleret med en dampmølle. Begge malede mel til københavnerne. Vindmøllen blev nedlagt i 1890. I 1898 blev overmøllen flyttet til Tåstrup, hvor den fungerede som kornmølle indtil 1967. Undermøllen blev i 1916 indrettet til bolig for ægteparret Flach-Bundegaard. Kort før sin død i 1974 skænkede Johanne Flach-Bundegaard møllen til Nationalmuseet, der nu holder det specielle hjem åbent for publikum. I 1960’erne arbejdede man for at få flyttet overmøllen tilbage fra Tåstrup – uden held. ''Dampmølle i modvind'' Møller Boye Lorenzen på Christianshavns Vold var hurtigt ude. Københavns første dampmølle kom i almindelig drift i 1830. Allerede to år efter opførte Lorenzen byens anden dampmølle med støtte fra Industrifonden. Dampmaskinen skulle leveres af mekanikus og maskinbygger Carl Frederik Schiøtt. Men før møllen fungerede, forlod maskinbyggeren landet efter at være gået fallit i 1833. I 1837 ødelagde brand dele af ejendommen. Møllebygger Jørgen Jørgensen fra Christianshavn stod for genopførelsen; men vintervejret forlængede projektet. Vindmøllen blev dog genopbygget. Den fik en moderne og eftertragtet såkaldt løghat. Dampmøllen kom derimod først i gang igen i 1854. Da lå både møller Lorentzen og møllebygger Jørgensen på kirkegården ved Vor Frelsers Kirke. Dampmøllen forsynede københavnerne med mel indtil 1909.