Lille Mølle


j

Intro

Lille Mølle, Rosendalvej 4. Her var en "skvatmølle" i 16-1700-tallet, og der ses endnu rester af kanalanlægget i landskabet. Mølledammen er udgravet, og der er anlagt naturstier og shelters.

Gaardhistorie. Rosendalvej 4. Lille Møllen. Paa ejendommen har der engang været en skvatmølle og vel deraf navnet. Den har tit skiftet ejer. Først i 1930erne var det Birthe og Niels Nielsen, senere Eske Jensen. I 1941 købte Peder Nielsen ejendommen. Han var søn af Fiskehandler Lars Nielsen, Stoustrup. Peder Nielsen var gift med Margrethe, datter af Niels P. Nielsen, Stoustrup. De havde ejendommenen kort aarrække, saa solgte de til Johs. Knudsen, som indtil havde haft en lille ejendom paa Teglværksvej i Odderup, som nu er nedlagt. Johs. Knudsen solgte i 19? til Tage Egon Mortensen, som havde ejendommen til 1990, solgte saa til Carsten Østergaard Poulsen og flyttede til Tarm. Carsten Østergaard Poulsen, som var elektriker, var søn af naboen Poul Erik Poulsen, Rosendalvej 2, solgte en del af jorden til sin far. Henriette og Carsten Østergaard Poulsen er nuværende ejere. ( Juli 1993 )