Lille Borgergade


Borgergade 4, Nørresundby der nu hedder Lille Borgergade

Intro

Borgergade i Nørresundby er anlagt til den første bebyggelse i 1898 som en sidegade fra Østergade i syd. Gadens udbygning sker omkring 1915. Ved byggeriet i Østergade ved Nørresundby Boligselskab, der lukker gaden af, bliver gaden blind.

Gadenavnet ændres i 1970 ved kommunesammenlægningen til Lille Borgergade.