Lille-Ly rekreationshjem


Kareten fra Vemmetofte Kloster foran Lille Ly


Forrest stifter Søster Margrethe (tv) og forstander Wivi Nordberg (th)


Postkort af Lille-Ly


Farvepostkort

Intro

Lille-Ly blev oprettet som rekreationshjem ved århundredeskiftet, men blev efter kort tid til et såkaldt Concordiahjem for alkoholiserede kvinder. Det varede et årti. Derefter fungerede Lille-Ly igen som rekreationshjem i mange år, frem til ca. 1973.

''Vemmetofte Kloster og Pontoppidan'' Lille Ly blev startet som rekreationshjem af læge N. Nielsen og menighedssygeplejerske Margrethe Jensen (Søster Margrethe) fra Vemmetofte Kloster. Grunden blev købt i 1898 og Villa Lille Ly opført, men så døde lægen. Blandt gæsterne i de første år var forfatteren Henrik Pontoppidan, der i 1901 boede her mens hans kone var syg. En del af hans berømte roman,Lykke Per, er skrevet på Lille Ly.

''Hjem til kvindelige Alkoholisters og Morfinisters Frelse'' Efter Vemmetofte-lægens død blev Lille Ly lejet ud til afholdsbevægelsens Concordiaforening. Formanden for Afholdssagens Venner, finske Wivi Nordberg, ville drive et rednings- og plejehjem for alkoholiserede kvinder og misbrugere. Det fik navnet Concordiahjemmet og skulle være et "hjem til kvindelige alkoholisters og morfinisters frelse". Indvielsen fandt sted den 8. september 1901 med taler og sange, og deltagelse af bl.a. en læge og med oplæsning af et telegram fra et folketingsmedlem. Concordia-hjemmet nød en del bevågenhed. Blandt andet bragte Illustreret Tidende i 1903 en artikel om hjemmet, hvori det fortælles, at greven fra Rosendal har støttet sagen. Concordia-hjemmet var et privat foretagende, og derfor afhængig af støtte fra private velgørere. Hjemmet var kun i drift i 10 år, det vil sige til 1911. Herefter blev der i nogle år drevet pensionat, og i perioder var villaen udlejet.

''Lille Ly som rekreationshjem'' I 1929 solgte Søster Margrethe Lille Ly til to Anna'er: Anna Andersen og Anna Hansen. De to ville skabe et rekreationshjem "for folk af middelstanden". Rekreationshjemmet var i drift helt frem til cirka 1973. Den ene Anna, Anna Hansen, var dog i mellemtiden blevet skiftet ud med Else Brostrøm, der fra 1960 sammen med Anna Andersen udgjorde forstanderparret. Da Anna og Else ophørte med at drive Lille Ly, flyttede de ind i en naboejendom på Lillievej.

''Publiceret''