Lilbæk


Lilbæk ca. 1945. Fotograf ukendt.

Intro

Foldgårdsvej 28. Matr 7 Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne ejendom blev oprettet 1791 ved udparcelleringen af Ølufgård. Lilbæck-ageren med 5 skp 1 fdk 1 alb blev da frasolgt til et nyt husmandsbrug.

1844 var ejendommen vurderet til 1 tdr 3 skp 2 fdk 1 ¾ hartkorn. Grundlæggeren af ejendommen i 1791 var tømrer Mads Lauridsen. Han havde forinden været bosat i Tømmerby, Sneum sogn. Hans kone Maren Poulsdatter døde 1795, hvorefter han senere på året blev gift med Johanne Thomasdatter fra Tjæreborg sogn. Mads Lauridsen døde selv 1811, og enken blev da sidst på året gift med Hans Jørgensen. Hans Jørgensen stammede fra Smørpøt i Skads sogn og havde netop overtaget Hygum Nørregård, men solgte nu denne igen og overtog Lilbæk. Mads Lauridsens og Johanne Thomasdatters søn Thomas Madsen blev 1825 gift med Kirsten Marie Pedersdatter fra Yderik i Torstrup sogn, og de overtog Lilbæk i 1827. Kirsten Marie Pedersdatter døde 1861, hvorefter Thomas Madsen i 1864 afstod ejendommen til den ugifte søn Niels Thomsen. Han døde dog overtagelsesåret, og også hans søskende (undtagen den ældste bror) var døde. I stedet blev ejendommen overtaget af Hans Jessen Poulsen fra Blåholm i Grimstrup sogn. Han blev 1865 gift med Mette Kirstine Bundesen, en datter af Jens Bundesen fra Nebelgård. Mette Kirstine Bundesen skulle vistnok egentlig have været gift med Niels Thomsen, og det var nok ad den vej gården kom i deres besiddelse. Hans Jessen Poulsens ældste søn blev opkaldt efter Niels Thomsen. Sidstnævnte søn Niels Thomsen Poulsen (Niels Thamsen) overtog gården i 1911. Han var ugift og havde søsteren Ane Kirstine som husbestyrerinde. Hun døde 1933. Niels Thamsen drev ejendommen til 1939 og flyttede da til V.Nebel. 1939 blev gården ovetaget af Aksel Riddersholm fra Nr. Nebel, som dette år blev gift med Anne Kristensen, samme sted fra. Nuværende ejer sønnen Jørgen Riddersholm købte halvpart i gården 1977 og drev den sammen med forældrene, indtil han overtog deres anpart i 1993. De har udvidet og moderniseret gården. 1967 blev tilkøbt 17 tdr. l. fra Østre Hygumvej 4, 1988 blev Foldgårdsholm med 6½ tdr. l. lagt ind under Lilbæk, 1991 blev 42 tdr. l. af Esbjerg kommunes jord tilkøbt, og endelig er hovedparten af jorden fra Ølufgårdsvej 31 blevet tilkøbt. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016