Lifstrupgård


Lifstrupgård 1897. Andreas Jørgensen med familie. Fotograf: Jensen, Grenaa.

Intro

Lifstrupgård. Gl. Lifstrupvej 40. Matr. 1a Lifstrup by, Vester Nebel Sogn i Esbjerg Kommune. Helgården var i 1664 vurderet til 5 tdr 1 skp hartkorn. I 1688 nedvurderet til 4 tdr 7 skp og 2 fdk hartkorn. I 1844 blev gården vurderet til 3 tdr 7 skp hartkorn

Om ejerforhold og gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Jørgen Nielsen fra Bryndum, som frikøbte gården i 1787, da han blev gift med den forrige gårdfæsters datter Ingeborg Gregersdatter. Ingeborg Gregersdatter døde 1809, og Jørgen Nielsen blev derefter 1811 gift med Maren Nielsdatter fra Forum i Bryndum sogn - hun døde 1813. Jørgen Nielsen frasolgte jord til en ny gård, Gl. Lifstrupvej 31l. Lifstrupvej 31 i 1814. 1816: Niels Christensen fra Bjerremose i Horne Sogn, gift med foregåendes datter Anne Jørgensdatter. Nu kan man undre sig over, at Niels Christensen kom helt fra Bjerremose, men forklaringen skal nok ses i, at man på Lifstrupgård dengang fabrikerede jydepotter (ligesom på de andre gårde i området), og Niels Christensen kom fra Horne Sogn, hvor man ligeledes fabrikerede jydepotter i stor stil. Niels Christensen døde allerede 1823, hvorefter enken i 1825 blev gift med Søren Thomsen fra Nourup. Han blev sognefoged. 1842: Jørgen Nielsen (søn af foregående). Gift samme år med Maren Jensdatter fra Katrinelund i Forumlund. Ligesom stedfaderen var Jørgen Nielsen sognefoged, og 1871–77 var han Bryndum-Vester Nebel sogneråds første folkevalgte sognerådsformand. Landbruget var oprindeligt småt – hovedparten af gårdens store arealer lå hen i hede. Familien fabrikerede derfor jydepotter som et godt supplement. Men da sønnerne kom ud at tjene andre steder i landet, tog Jørgen Nielsen ved lære af disse og blev således egnens første roedyrker. Efter at gården nedbrændte i 1873, flyttede Jørgen Nielsen gården hen til sin nuværende plads og lod en efter tiden moderne gård bygge med plads til større dyrehold (hovedparten af nuværende bygninger). 1884: Andreas Jørgensen (søn af foregående). Gift samme år med Ane Margrethe Tobiasen fra Smørpøt i Skads sogn. Andreas og Ane Margrethe blev kendt som egnens store hedeopdyrkerfamilie. Jørgen Nielsen havde frasolgt gårdens nordre hedelod til en ny ejendom (Nielsinesminde – havde været bortlejet fra 1832). Tilbage var 264 tdr. l., hvoraf en stor del var hede. Andreas Jørgensen og sønnerne fortsatte opdyrkningen af heden. Mergel fik man fra en mergelgrav på gårdens jord. Der var 6 sønner og 3 døtre. Alle fik deres liv og virke i Lifstrup. Andreas Jørgensen udstykkede efterhånden jord til 4 nye gårde til sønnerne på gårdens jord. Familien hjalp hinanden med den fælles opgave, og mange af byggematerialerne fremstillede man selv. Den ældste søn Jørgen Jørgensen byggede den første nye gård i 1910. Den næstældste Frands Peder Jørgensen byggede den næste gård, Nørkjærgård, i 1917. Den ældste datter Maren Jørgensen døde ugift af tuberkulose i 1910. Den næstældste Kirsten Marie Jørgensen blev gift med nabosønnen Christen Christensen, som havde Lifstrup Vestergård. Dernæst fulgte Jens Jørgensen. Storebroren Jørgen Jørgensen døde 1923. Efter hans død tog Jens sig af enken og datteren, blev gift med hende i 1925 og overtog altså også Jørgens gård. I øvrigt skilte han halvdelen af gårdens jord fra i 1940 til en ny ejendom til (sted)datteren og svigersønnen. Næst i rækken var Tobias Jørgensen. Han byggede sin gård på den nordligste del af heden i 1924. Georg Jørgensen (Magnus følger senere) byggede gård i 1925. Tilbage var lillesøsteren Ane. Der var ikke mere jord til en gård til hende. Så da hun blev gift i 1931, delte Georg sin jord i to dele, hvorved Ane og hendes mand kunne bygge ejendommen Brodergave. Dermed var udstykningsarbejdet færdigt, børnene var sikret en fremtid, og Ane Margrethe og Andreas Jørgensen kunne bygge et aftægtshus på gårdens jord. I 1928 blev det resterende Lifstrupgård overtaget af sønnen Magnus Jørgensen, som blev gift med Marie Jensen fra Vodder Sogn samme år. De udskilte yderligere jord til en ny ejendom for en søn i 1958. 1959: Jørgen Villiam Jørgensen, som er en søn af foregående. Han drev først gården som kvæggård. P. g.a. sygdom gik han over til får og mink. I 2001 blev hovedparten af jorden frasolgt til Mosbjerggård. Hans kone er Inger Rasksen fra Vibæk i Alslev Sogn. Jørgen Jørgensen døde 2009. 2011: Nuværende ejer Randi Weidling Olsen. 2013 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv. [http://www.vnsa.dk" '=" target='_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016

Nord for gården ligger en lille sø. Det er en tidligere mergelgrav. Her blev gravet mergel i 1800-tallet frem til 1920'erne. En stor del af merglen anvendtes i forbindelse med udstykningen af Jørgensen-gårdene og opdyrkningen af heden.