Lifstrup i Vester Nebel sogn

Intro

Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Lifstrup er den nordligste del af Vester Nebel sogn. Grænser op til Varde Sdr. Plantage, Grimstrup sogn og Bryndum sogn. I syd udgør Alslev å skellet mod resten af sognet.

Lifstrup hede udgjorde tidligere hovedparten af ejerlaugets areal. Heden var vel på 750 hektarer, men var derudover sammenhængende med Varde Søndermarks, Forumlund, Toftnæs og Rousthøjes heder, hvorved der var tale om et meget stort hedeareal. I dag er praktisk talt alt hede i området opdyrket eller tilplantet. En ganske lille rest i Lifstrup ligger i det nordvestlige hjørne.
Omkring opdyrkning, se Landsbyen.