Lifstrup Hovedvej 47 i Lifstrup

Intro

Lifstrup Hovedvej 47. Matr 3e Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet som et statshusmandsbrug i 1935 med 24 tdr. l. fra Matr. 3a. Bygningerne blev opført 1939.

Grundlæggeren af ejendommen var Laurids Madsen Nielsen fra Faaborg sogn, som var blevet gift med Johanne Hansen, en datter af Mads Hansen fra Matr. 3a i Lifstrup, i 1930. De havde haft en gård i forpagtning i Alslev sogn, men fik 1935 udstykket parcellen (nyopdyrket hedejord) fra (sviger)faderens gård til et statshusmandsbrug. Bygningerne blev dog først opført 1939. De drev ejendommen til Johannes død i 1959. Laurids Nielsen solgte da ejendommen og boede til leje andetsteds i Lifstrup.

1959 Niels Erik Paggaard. Gift med Ella Jensine Therkelsen.

1964 Martin Thomsen. Han frasolgte hovedparten af jorden til Lifstrup Hovedvej 49 i 1968. Martin Thomsen udlejede bygningerne til datteren og svigersønnen (Jørgen P. Wolff).

1970 Familien Thrane.

1981 Joan, født Hansen, og Karsten Jørgensen fra Esbjerg. De flyttede til Vester Nebel 2005.

2005 Nuværende ejere Line og Jan Clausen.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991