Lifstrup Hovedvej 43 i Lifstrup


Lifstrup Hovedvej 43 ca. 1937. Fotograf ukendt. Vester Nebel Sognearkiv.

Intro

Lifstrup Hovedvej 43. Matr 5e Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet i 1936 på 50 tdr. l. nyopdyrket hede. Parcellen var udstykket fra Mosbjerggård i 1929.

Hedeparcellen blev udstykket fra Mosbjerggård i 1929 til Ulrik Clausen fra Varde. Han ville egentlig have oprettet en ejendom, men døde få år efter. Enken solgte derfor parcellen 1932 til hedeopdyrkeren Peder Poulsen. P. Poulsen opdyrkede heden og lod bygningerne opføre 1936.

Efter et år med bestyrer blev ejendommen solgt 1937 til Louise (født Hjerrild) og Harald Tjørnelund, som blev gift samme år. De stammede fra hhv. Jyllerup i Årre sogn og Jernvedlund. De drev gården til 1966 og flyttede derefter til V. Nebel.

1966 Dagny og Herluf Pedersen. De havde forinden en ejendom ved Korskroen og drev nærværende gård til 1991, hvorefter de flyttede til Varde.

1991 Hanne Berny og John Kristensen. Ligesom forrige ejer drev de gården som svinebrug og lod nye bygninger opføre. 2005 flyttede de til Drausegård i Forum.

2005 Nuværende ejer Thomas Thorndal Christensen. Han har en gård i Gelleruplund i Varde Landsogn og driver nærværende ejendom fra sin anden gård. Stuehuset udlejes.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991