Lifstrup Hovedvej 39 i Lifstrup

Intro

Lifstrup Hovedvej 39. Matr 5f Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1939 ved udstykning af 29 tdr. l. opdyrket hede fra Mosbjerggård. Bygningerne blev opført samme år.

Grundlæggeren af ejendommen var Aage Kristensen fra Tange i Torstrup sogn (bror til Harald Kristensen på nabogården), som købte parcellen fra Mosbjerggård 1939. Han blev gift 1946 med Esther Elisabeth Christensen, en datter af Jens Jakob Christensen fra Hygum Vestergård. Fra starten beskæftigede de sig hovedsageligt med kartoffelavl, og Aage Christensen udviklede sammen med smeden i Lifstrup, Harald Nielsen, en ny kartoffeloptager "Lift-up", som blev meget populær.

1978 Aksel Kristensen, søn af foregående.

1986 Ingrid og Svend Michaelsen. De havde netop afstået Foldgård til en søn. Ingrid Michaelsen døde 1989.

1990 overtog Svend Michaelsens datter og svigersøn, Anni Michaelsen og Ingvard Hansen, ejendommen. Halvdelen af jorden blev i deres tid tilplantet med skov. De flyttede til hans fødegård i Tjæreborg 2003.

2003 Nuværende ejere Anne Grethe Seested og Erik Dreyer Kristensen.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991