Lifstrup Hovedvej 35 i Lifstrup

Intro

Lifstrup Hovedvej 35. Matr 18a Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev grundlagt som et statshusmandsbrug 1939 på tre tidligere hedelodder med ialt 22 tdr. l. jord. Bygningerne blev opført 1940.

De oprindelige tre hedelodder var blevet udstykket fra Enggård 1814 og havde herefter tilhørt forskellige. Hovedparcellen på 9 tdr. l. var blevet opkøbt 1918 af Mads Olesen, Vestervad, som havde anvendt jorden til bl. a. kartoffelavl. De to andre parceller blev opkøbt af Mads Olesen, Vestervad, i 1939.

Mads Olesens datter Jenny Kirstine Olesen blev 1939 gift med Harry Haubert Kristensen Meldgaard fra Spjald ved Skjern, og de overtog samme år de 22 tdr. l. nyopdyrket hedejord til et statshusmandsbrug. Bygningerne stod færdige 1940. De drev ejendommen til 1979, hvorefter de flyttede til Vester Nebel.

1979 Leif Meldgaard, søn af foregående. Han blev gift med Karen Marie Nielsen fra Esbjerg i 1983.

1999 Nuværende ejer Aksel Henneberg Pedersen. Han har i forvejen Enggård i Lifstrup, hvor han er bosat. Bygningerne udlejes. Jorden blev frasolgt 2004.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991