Lifstrup Hovedvej 31 i Lifstrup

Intro

Lifstrup Hovedvej 31. Matr 15a Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1933 som statshusmandsbrug på 2 nyopdyrkede hedelodder, ialt 20 tdr. l.. Hedelodderne var oprindeligt udstykkede fra Enggård 1814.

De to hedelodder, som oprindeligt var udstykkede fra Enggård i 1814, kom under forskellige ejere. Fra 1842 tilhørte den ene hedelod Egebjerggård. Den anden tilhørte Ølluf Smedje fra 1852 frem til 1928, hvor den blev opkøbte af Ankjær Jensen, Egebjerggård. Da han solgte Lynghøjgård 1929 fulgte de to parceller med. Ved mageskift blev parcellerne videresolgt samme år fra Lynghøjgård til enkefru Ane Hansen, Kirkevanggård i V. Nebel.

I 1933 blev de to parceller opkøbt af Emil Beider, født i Vejen sogn, til et nyt statshusmandsbrug, i forbindelse med at han blev gift med Edel Ragnhild Sørensen, en datter af Bøje Sørensen, Ny Ølufgård. Bygningerne blev opført samme år.

1944 Søren Dyhre Nielsen fra Guldager. Han blev samme år gift med Metha Dagny Øllgaard Nielsen fra Hjerting.

1946 Ejnar Lauridsen. Gift med Ella Irene Hansen.

1951 Broder Nielsen. Gift samme år med Selma Mathilde Hansen.

1953 Hanna og Ejnar Lyhne Christensen. Gift samme år. De stammer fra hhv. Lunde og Kvong. Blev 1962 værtspar i V. Nebel forsamlingshus.

1964 blev ejendommen overtaget af Aja og Morten Terkelsen, som netop havde afstået nabogården, Højgård, til en søn. Ejendommen blev herefter kaldt Annex. Jorden blev frasolgt 1978 til Højgård. Morten Terkelsen døde 1985, og året efter solgte Aja bygningerne og flyttede til Varde. Herefter var der forskellige ejere.

1989 Charlotte Josefsen og Jimmy Jensen. Flyttede 2007 til V. Nebel.

2007 Nuværende ejere Pia og Flemming Møller Lodberg.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991