Lidobygningen i Vejle

Intro

I midten af 1930’erne opførte storentreprenør Bertel Nielsen den amerikansk inspirerede Lidobygning ved Fredericiavej. Den var med sin store svømmehal enestående i Danmark men led hårdt under Besættelsen. I dag er den indrettet til lejligheder og erhverv.

I 1933 vendte Bertel Nielsen hjem fra en rejse i USA med ideen til en helt ny form for byggeri, der foruden lejligheder og klubværelser rummede forskellige faciliteter som restaurant, keglebane og en svømmehal. Inspirationen til den arkitektoniske udformning af bygningen var også hentet i udlandet, hos den schweiziske arkitekt Le Courbusier. Bertel Nielsen var en stor tilhænger af hans funktionalisme i form af firkantede bygninger med flade tage. Svømmehallen havde efter kraftig tilskyndelse fra Vejle Svømmeklub fået internationale mål. Der var plads til 800 tilskuere omkring det 8 x 25 m. store bassin, og ved indvielsen den 18. april 1935 konkurrerede o. 100 svømmere fra hele landet. Lidobygningen blev de følgende år udvidet med et tårn og to sidefløje, og hele komplekset stod færdigt i 1939. 2. verdenskrig greb imidlertid stærkt ind i dets videre skæbne, idet svømmehallen måtte lukke i 1941, da brændselsmangel gjorde opvarmning umulig, og i 1944 beslaglagde de tyske besættelsestropper hele bygningen. Ved krigens slutning gav Lidobygningen og nogle nærliggende barakker husly for flygtninge, og efter en større renovering rykkede en garnison danske soldater ind i november 1945. Militæret fik rådighed over en del af bygningen, og svømmebassinet blev overdækket, så hallen kunne anvendes som gymnastiksal. Garnisonen flyttede fra Vejle i 1957, og Lido-komplekset har siden undergået en del ombygninger, så det i dag fortrinsvis rummer lejligheder og erhvervslejemål. ''Henvisning: ''Thorkild Worm: Bertel Nielsen – bygmester og igangsætter. u.å. ''VejleWiki'': Lido og Bertel Nielsen