Lido-biograferne i Vejle


Lido Biograferne, Søndertorv 1, Vejle, 16. april 2011


Lido Teatret, Dæmningen 8, Vejle, 1955

Intro

I 2007 åbnede Lido-biograferne på det nyanlagte Søndertorv i en monumentale kobberklædte bygning, der rummer seks sale af varierende størrelse og en café. Den ejes af Daugaard Nielsen familien, der tidligere drev Lido Teatret på Dæmningen.

Lido Teatret
Lido Teatret på Dæmningen åbnede den 14. maj 1955 med den nyeste teknik til filmforevisninger. Biografen, der var en af provinsens største, havde fået installeret et cinemascope-system, og Lido Teatret blev sammen med Hotel Australia de mest spektakulære dele af bygmester Bertel Nielsens omfattende sanering af Gammel Havn kvarteret. Han havde allerede nogle år inden premieren erhvervet sig en biografbevilling, og den daglige ledelse blev overdraget til sønnen Daugaard.
Lido-biograferne Godt 50 år senere flyttede Lido Teatret, der stadig var i familien Daugaard Nielsens eje men skiftede navn til Lido-biograferne, over på det nyanlagte Søndertorv. Det er den eneste tilbageværende biograf i Vejle, men med seks forskellige sale, forsynet med digital teknik, er det muligt at vise et bredt repertoire. Den store kobberklædte bygning, der sammen med forretningscentret Bryggen på den modsatte side af Søndertorv, dominerer den sydlige bred af Sønderåen, er tegnet af de lokale Westergaard Arkitekter. Biografkomplekset har kostet 50 millioner kr. og opførelsen forløb ikke helt uden problemer. De mange værdifulde kobberplader til beklædning af facaden var så stor en fristelse, at byggepladsen jævnligt var udsat for tyverier. Det gamle Lido Teater er stadig i brug, men nu som fitness-center, hvor de magelige biografsæder er skiftet ud med diverse motionsmaskiner.

Henvisning: Thorkild Worm: Bertel Nielsen - bygmester og igangsætter. u.å. Læs mere om Lido-biograferne på www.lido.dk


''Lido betyder vand på latin. '' Det kommer fra Bertel Nielsens første byggeri, Lido-komplekset på Fredericiavej 88, Vejle. Hvori der var en svømmehal. Lido-Teatret på Dæmningen er omgivet af vand og står endda på træpæle nær Vejles gamle havn ved Sønderbro.