Lerumbakken


Lerumbakken 40, Nørresundby

Intro

Gaden er opkaldt efter Sundby-Hvorup Kommunes venskabsby i Sverige, Lerum uden for Göteborg. I 1966 blev Lerumbakken samtidig med Idrætsanlæget Skansen og friluftsbadet anlagt.

Grundene blev dog allerede udbudt fra omkring 1960. Byggebetingelserne for udstykningen i 1959/1960 var, at der kun måtte opføres enfamilieshuse i en etage på mindst 100 m2 i området. Havehuse, volierer m.m. på grundene skulle særligt godkendes, således kvarteret kunne bibeholde decideret villakvarterpræg,

Sundby-Hvorup kommune, 601, veje, Sundby-Hvorup før og nu, 1. s. 239 f. og 1, s. 266 Sundby-Hvorup, Teknisk Udvalgs beretning for 1966